دسترسی سریع

مدیر گروه علوم قضایی

سرکار خانم دکتر ریما امیراقدم

دکتری حقوق خصوصی

پست الکترونیک: r.amiraghdam@rasam.ac.ir

شماره تماس: 2-02634524701   داخلی 119

روزهای حضور: یکشنبه
 

رشته­ های تحصیلی :

  1. کارداني ناپيوسته علوم قضائي