دسترسی سریع
گروه خبري : خبر تیتر
تاريخ انتشار : 1397/08/20 - 15:38
كد :50705
برگزاری سه کارگاه اصول طراحی تمرین در ورزش،آموزش تمرینات اصلاحی ،کارآفرینی و اشتغال زایی و نو آوری در ورزش