دسترسی سریع
گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1397/04/20
كد :31714
قابل توجه دانشجویان محترم ( تغییر زمان امتحان )

امتحان درس تحلیل فضا و ساخت استاد فاطمه مونسان از تاریخ 1397/04/22 به تاریخ 1397/04/23 در ساعت 9 الی 11 تغییر یافت