دسترسی سریع
گروه خبري : کاردانی
تاريخ انتشار : 94/12/06
كد :11577
کنسلی کلیه کلاس های روز شنبه مورخه 08-12-1394(06-12-94)

به منظور شمارش آراء انتخابات، کلیه کلاس های روز شنبه مورخه 08-12-1394 برگزار نمی گردد.