دسترسی سریع
گروه خبري : کاردانی
تاريخ انتشار : 94/11/21
كد :11554
عدم برگزاری درس (طراحي معماري) استاد محمدی والا در روز شنبه مورخه 24-11-1394

بدینوسیله به  اطلاع می رساند، درس (طراحي معماري) استاد محمدی والا در روز شنبه مورخه 24-11-1394 برگزار نمی گردد.