دسترسی سریع

مدیر گروه شهرسازی

سرکار خانم دکتر آ عظیمی

دکتری جغرافیا و برنامه­ریزی شهری

پست الکترونیک: Az.Azimi@rasam.ac.ir

شماره تماس: 2-02634524701  داخلی 121

روزهای حضور: دوشنبه و پنج­شنبه
 

رشته ­های تحصیلی :

  1. کارداني ناپيوسته علمي کاربردي شهرسازي
  2. کارشناسي ناپيوسته شهرسازي
  3. کارشناسي مهندسي شهرسازي