دسترسی سریع

مدیر گروه روان­شناسی

سرکار خانم دکتر س خدابخش

دکتری روان شناسی تربیتی

پست الکترونیک: s.khodabakhsh@rasam.ac.ir

شماره تماس: 2-02634524701  

روزهای حضور:  دوشنبه
 

رشته های تحصیلی :

  1. کارشناسي پیوسته روانشناسي