دسترسی سریع

 

آدرس دانشگاه:

البرز، کرج ، بلوار باغستان ، روبروی بلوار سربازان گمنام ،  نرسیده به میدان فاطمیه ( امام حسین)  - موسسه آموزش عالی رسام

  دانشگاه غیر دولتی رسام 

 

کد پستی دانشگاه  :             3193747846   

 
 تلفن های تماس:              34524701 - 026              

                                   34582116 - 026
    

پست الکرونیک :           Info@rasam.ac.ir